รับโบนัสฝากต่อเนื่อง

มียอดฝาก 200+ ต่อวัน รับโบนัสตั้งแต่ 36 บาท – 666 บาท

รอบที่ 1 : นับวันที่ 1 – 7 แจ้งรับโบนัส วันที่ 8

รอบที่ 2 : นับวันที่ 8 – 14 แจ้งรับโบนัส วันที่ 15

รอบที่ 3 : นับวันที่ 15 – 21 แจ้งรับโบนัส วันที่ 22

รอบที่ 4 : นับวันที่ 22 – 28 แจ้งรับโบนัส วันที่ 29